• info@novatest.com.tr
Yeni Batı Mahallesi Palandöken Caddesi 2375. Sokak No:5 Batıkent YENİMAHALLE ANKARA/TÜRKİYE
 

+90 (312) 395 66 82
+90 (312) 395 NOVA

BASINÇLI KAPLAR

BASINÇLI KAPLARIN PERİYODİK KONTROLLERİ  HANGİ EKİPMANLARA YAPILIR?

İç basıncı 0,5 bardan büyük olan içine akışkan doldurmak için tasarlanmış ve imal edilmiş hazneye basınçlı kap denir. Bu tanıma uyan ekipmanlara basınçlı kapların periyodik kontrolleri yapılır . Bir kap birden fazla hazneden oluşabilir. Her türlü basınçlı kap ve bunlar ile bağlantılı boru donanımı, emniyet donanımları ve basınçlı aksesuarlar ise basınçlı ekipman anlamına gelmektedir. Eğer varsa basınçlı ekipman üzerindeki flanş, nozul, kaplin, destekler, kaldırma mapası vb. basınçlı kısımlara bağlı elemanlar da buna tanıma dahildir. Basınçlı ekipmanlar aşağıdakiler ve benzeri ekipmanlardır.

• Buhar kazanı
• Kızgın su kazanı
• Kalorifer kazanı
• Hava tankı
• Kompresör
• Hidrofor
• Genleşme tankı
• Otoklav

BASINÇLI KAPLARIN PERİYODİK KONTROLÜNDE HANGİ DETAYLARA BAKILMAKTADIR?
1- Gözle kontrol : Ekipmanın genel özelliklerine bakılmaktadır.Manometre,emniyet ventili,tankın genel kontrolleri yapılır ve ekipmanın standartlara uygunluğu kontrol edilerek raporlanır
2- Fonksiyon kontrolleri : Elektrik hattı ile bağlantı kesilerek Hidrostatik Basınç Testi ve Emniyet Ventili testleri yapılır.Sızdırmazlık ve emniyet ventilinin açma-kapama kontrolleri ile beraber emniyet ventilinin açma basıncı not edilerek raporlanır.

BASINÇLI KAPLARIN PERİYODİK KONTROLÜ SONRASINDA NELER YAPILMASI GEREKLİDİR?
Kontrol sonrasında tespit edilen uygunsuzlukların en kısa sürede uygun hale getirilmesi gerekmektedir.Uygunsuzluklar uygun hale getirilinceye kadar bu hizmetleri ücretsiz olarak firmamızdan alabilirsiniz.


HAVA TANKI PERİYODİK KONTROLÜ

Basınçlı hava bir çok işyerinde üretim ve hizmetin zorunlu parçasıdır. Bu nedenle işyerlerinde kompresörlerle basınçlı hava sağlanır ve gerekli olduğunda kullanılmak üzere depolanır. Basınçlı hava depolayan hava tankları güvenli olmadığında hayati tehlike oluştururlar.

Kompresör ve Hava Tankları’nın periyodik kontrollerinde basınç otomatiklerinin çalışması, basınç göstergelerinin durumu, emniyet ventillerinin durumu, yerleşim gibi bir çok faktör kontrol edilir. Hava tankları kapasitenin 1,5 katı basınç ile test edilerek (veya zorunlu bazı durumlarda Tahribatsız Muayene gerçekleştirilerek) güvenilirlikleri değerlendirilir.

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Ek-III Md. 2’de yer alan Tablo.1’in Hava Tankları periyodik kontrollerini içeren bölümü

EKİPMAN ADI

KONTROL PERİYODU

(Azami Süre)

(İlgili standardın ön-gördüğü süreler saklı kalmak koşulu ile)

PERİYODİK KONTROL KRİTERLERİ

(İlgili standartlar aşağıda belirtilmiştir.)**

Basınçlı hava tankları(2), (3)

Standartlarda süre belirtilmemişse

1 Yıl

TS 1203 EN 286-1, TS EN 1012-1:2010, TS EN 13445-5 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

(2) Seyyar veya sabit kompresör hava tankları ile basınçlı hava ihtiva eden her türlü kap ve bunların sabit donanımı.

(3) Kademeli sıkıştırma yapan kompresörlerin her kademesinde hidrostatik basınç deneyi, basınçlı hava tankları ile bunların sabit donanımlarının, o kademede müsaade edilen en yüksek basıncının 1,5 katı ile yapılır.

(**) Periyodik kontrol kriteri için referans olarak tabloda belirtilen standartlar örnek olarak verilmiş olup burada belirtilmeyen ya da Yönetmeliğin yayımı tarihinden sonra yayımlanan konuyla ilgili standartların da dikkate alınması gerekir.

 


BUHAR KAZANI PERİYODİK KONTROLÜ

Kazanlar, yakıtların yakılması (veya atık ısının kullanılması) yoluyla su veya yağın ısıtılması için kullanılan kazanlardır. Kullanım amacına göre kazan türleri şöyledir:

 • Buhar Kazanları: Kazanda üretilen ısı buhar üretmek için kullanılır. Kullanılan buhar ısı taşımak için veya türbinleri hareket ettirmek vb. amaçlarla kullanılabilir. Genellikle sanayide kullanılır. Buhar Kazanları suyu enerjiyle yüklerler. Kazanın içindeki suyun bir bölümü buhara dönüşür, bir bölümü ise yüksek basınç altında su fazındadır. Ancak, 100 C’nin üzerinde olan su, atmosfer basıncına çıkarsa hızla buharlaşarak genleşir ve büyük bir enerji açığa çıkar. Bu nedenle buhar kazanlarının emniyet sistemlerinin çalışır durumda olması çok önemlidir.
 • Sıcak Su Kazanları (Kalorifer Kazanları): Kazanda ortaya çıkan ısı enerjisiyle ısıtılan su binaların ısıtılması, sıcak su ihtiyacının karşılanması vb. amaçlarla kullanılabilir. 1-2 dairenin ısıtması için kullanılan küçük kapasiteli sıcak su kazanları olabileceği gibi, büyük sitelerin ısıtma ve sıcak su ihtiyaçlarının karşılanmasında da kullanılabilirler. Hem konutlarda, hem de işyerlerinde sıklıkla kullanılır.
 • Kızgın Su Kazanları: Suyun 110 OC’ye kadar ısıtılan suyun basınç altında tutularak buhar haline dönüşmesi engellenerek kullanılır. Çalışma ve güvenlik sistemleri sıcak su kazanlarına benzer, ancak basıncın devamlılığını sağlayacak ek güvenlik önlemleri bulunmaktadır.
 • Kızgın Yağ Kazanları: Enerji taşıyıcı akışkan olarak, bu amaçla üretilmiş, yağların kullanıldığı kazanlardır. Çok yüksek sıcaklık gerektiren işlemlerde suyun kullanılması çok yüksek basınç gerektirir ve bu da ortaya çıkabilecek tehlikeleri artırır. Bu nedenle 200-300 OC’lik sıcaklıklar gerektiğinde kızgın yağ kazanları kullanılır. Böylece daha düşük basınçlar altında yüksek sıcaklık gerektiren işlemler gerçekleştirilebilir.

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ne göre (RG Tarihi: 25.04.2013) Kazanlar’ın en geç 1 yıllık periyotlarla periyodik kontrolleri zorunludur. Periyodik kontrolleri gerçekleştirmeye Makine Mühendisleri, Makine Teknikerleri ve Makine Yüksek Teknikerleri yetkilidir.

Periyodik kontrollerde kazanın genel durumu, basınç otomatikleri, basınç göstergeleri, güvenlik sistemleri, emniyet ventilleri, patlama kapakları vb. kontrol edilir. Periyodik kontrol sırasında kazan gövdesinde, aynalarda, borularda ve kaynak yerlerinde sızıntı, deformasyon gibi kusurlar bulunup bulunmadığı kontrol edilir. Ayrıca kazanın güvenli çalışmasını etkileyen kazan dairesinin durumu, kazan yerleşimi, yakıt tankları ve yakıt bağlantıları gibi faktörler de incelenir. Bütün incelemelerin sonucuna göre kazanın güvenli çalışır durumda olup olmadığı ve varsa, giderilmesi gereken ne tür eksikler bulunduğu tespit edilerek raporlanır.

Kazana, genel olarak, işletme kapasitesinin 1,5 katı kadar basınç uygulanır. Ancak, kazan imalat standartlarında yer alan istisnalar göz önünde bulundurulmalıdır.

İş ekipmanının özelliği ve işletmeden kaynaklanan zorunlu şartlar gereğince hidrostatik test yapma imkânı olmayan durumlarda hidrostatik test yerine standartlara uygun tahribatsız muayene yöntemleri de uygulanabilir. Bu durumda, düzenlenecek periyodik kontrol raporlarında bu durum, gerekçesiyle birlikte belirtilmelidir. Tahribatsız Muayene yapılması durumunda bu muayeneleri ilgili standartlara göre eğitim almış mühendisler, teknikerler veya yüksek teknikerler yapabilir.

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Ek-III Md. 2’de yer alan Tablo.1’in buhar kazanları periyodik kontrollerini içeren bölümü

EKİPMAN ADI

KONTROL PERİYODU

(Azami Süre)

(İlgili standardın ön-gördüğü süreler saklı kalmak koşulu ile)

PERİYODİK KONTROL KRİTERLERİ

(İlgili standartlar aşağıda belirtilmiştir.)**

Buhar kazanları

Standartlarda süre belirtilmemişse

1 Yıl

TS 2025 ve TS EN 13445-5 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.
Kalorifer kazanları

Standartlarda süre belirtilmemişse

1 Yıl

TS EN 12952-6 standardında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.
(**) Periyodik kontrol kriteri için referans olarak tabloda belirtilen standartlar örnek olarak verilmiş olup burada belirtilmeyen ya da Yönetmeliğin yayımı tarihinden sonra yayımlanan konuyla ilgili standartların da dikkate alınması gerekir.

Yönetmelik’te de belirtildiği gibi burada belirtilen ekipmanlar kontrolü gereken ekipmanların tamamın içermemektedir ve standartlar örnek olarak verilmiştir. Kontrollerde kullanılan standartlar bunlarla sınırlı değildir. Kazanın imalatında kullanılan malzeme, kapasite ve kullanım amacına göre değişik standartlarda kazanlar üretilmektedir. Bu nedenle testler sırasında bu standartlar da göz önünde tutulabilmektedir.

 


SICAK SU (KALORİFER) / KIZGIN SU KAZANI PERİYODİK KONTROLÜ

Kazanlar, yakıtların yakılması (veya atık ısının kullanılması) yoluyla su veya yağın ısıtılması için kullanılan kazanlardır. Kullanım amacına göre kazan türleri şöyledir:

 • Buhar Kazanları: Kazanda üretilen ısı buhar üretmek için kullanılır. Kullanılan buhar ısı taşımak için veya türbinleri hareket ettirmek vb. amaçlarla kullanılabilir. Genellikle sanayide kullanılır. Buhar Kazanları suyu enerjiyle yüklerler. Kazanın içindeki suyun bir bölümü buhara dönüşür, bir bölümü ise yüksek basınç altında su fazındadır. Ancak, 100 C’nin üzerinde olan su, atmosfer basıncına çıkarsa hızla buharlaşarak genleşir ve büyük bir enerji açığa çıkar. Bu nedenle buhar kazanlarının emniyet sistemlerinin çalışır durumda olması çok önemlidir.
 • Sıcak Su Kazanları (Kalorifer Kazanları): Kazanda ortaya çıkan ısı enerjisiyle ısıtılan su binaların ısıtılması, sıcak su ihtiyacının karşılanması vb. amaçlarla kullanılabilir. 1-2 dairenin ısıtması için kullanılan küçük kapasiteli sıcak su kazanları olabileceği gibi, büyük sitelerin ısıtma ve sıcak su ihtiyaçlarının karşılanmasında da kullanılabilirler. Hem konutlarda, hem de işyerlerinde sıklıkla kullanılır.
 • Kızgın Su Kazanları: Suyun 110 OC’ye kadar ısıtılan suyun basınç altında tutularak buhar haline dönüşmesi engellenerek kullanılır. Çalışma ve güvenlik sistemleri sıcak su kazanlarına benzer, ancak basıncın devamlılığını sağlayacak ek güvenlik önlemleri bulunmaktadır.
 • Kızgın Yağ Kazanları: Enerji taşıyıcı akışkan olarak, bu amaçla üretilmiş, yağların kullanıldığı kazanlardır. Çok yüksek sıcaklık gerektiren işlemlerde suyun kullanılması çok yüksek basınç gerektirir ve bu da ortaya çıkabilecek tehlikeleri artırır. Bu nedenle 200-300 OC’lik sıcaklıklar gerektiğinde kızgın yağ kazanları kullanılır. Böylece daha düşük basınçlar altında yüksek sıcaklık gerektiren işlemler gerçekleştirilebilir.

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ne göre (RG Tarihi: 25.04.2013) Kazanlar’ın en geç 1 yıllık periyotlarla periyodik kontrolleri zorunludur. Periyodik kontrolleri gerçekleştirmeye Makine Mühendisleri, Makine Teknikerleri ve Makine Yüksek Teknikerleri yetkilidir.

Periyodik kontrollerde kazanın genel durumu, basınç otomatikleri, basınç göstergeleri, güvenlik sistemleri, emniyet ventilleri, patlama kapakları vb. kontrol edilir. Periyodik kontrol sırasında kazan gövdesinde, aynalarda, borularda ve kaynak yerlerinde sızıntı, deformasyon gibi kusurlar bulunup bulunmadığı kontrol edilir. Ayrıca kazanın güvenli çalışmasını etkileyen kazan dairesinin durumu, kazan yerleşimi, yakıt tankları ve yakıt bağlantıları gibi faktörler de incelenir. Bütün incelemelerin sonucuna göre kazanın güvenli çalışır durumda olup olmadığı ve varsa, giderilmesi gereken ne tür eksikler bulunduğu tespit edilerek raporlanır.

Kazana, genel olarak, işletme kapasitesinin 1,5 katı kadar basınç uygulanır. Ancak, kazan imalat standartlarında yer alan istisnalar göz önünde bulundurulmalıdır.

İş ekipmanının özelliği ve işletmeden kaynaklanan zorunlu şartlar gereğince hidrostatik test yapma imkânı olmayan durumlarda hidrostatik test yerine standartlara uygun tahribatsız muayene yöntemleri de uygulanabilir. Bu durumda, düzenlenecek periyodik kontrol raporlarında bu durum, gerekçesiyle birlikte belirtilmelidir. Tahribatsız Muayene yapılması durumunda bu muayeneleri ilgili standartlara göre eğitim almış mühendisler, teknikerler veya yüksek teknikerler yapabilir.

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Ek-III Md. 2’de yer alan Tablo.1’in buhar kazanları periyodik kontrollerini içeren bölümü

EKİPMAN ADI

KONTROL PERİYODU

(Azami Süre)

(İlgili standardın ön-gördüğü süreler saklı kalmak koşulu ile)

PERİYODİK KONTROL KRİTERLERİ

(İlgili standartlar aşağıda belirtilmiştir.)**

Buhar kazanları

Standartlarda süre belirtilmemişse

1 Yıl

TS 2025 ve TS EN 13445-5 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.
Kalorifer kazanları

Standartlarda süre belirtilmemişse

1 Yıl

TS EN 12952-6 standardında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.
(**) Periyodik kontrol kriteri için referans olarak tabloda belirtilen standartlar örnek olarak verilmiş olup burada belirtilmeyen ya da Yönetmeliğin yayımı tarihinden sonra yayımlanan konuyla ilgili standartların da dikkate alınması gerekir.

Yönetmelik’te de belirtildiği gibi burada belirtilen ekipmanlar kontrolü gereken ekipmanların tamamın içermemektedir ve standartlar örnek olarak verilmiştir. Kontrollerde kullanılan standartlar bunlarla sınırlı değildir. Kazanın imalatında kullanılan malzeme, kapasite ve kullanım amacına göre değişik standartlarda kazanlar üretilmektedir. Bu nedenle testler sırasında bu standartlar da göz önünde tutulabilmektedir.

 


KIZGIN YAĞ KAZANI PERİYODİK KONTROLÜ

Kazanlar, yakıtların yakılması (veya atık ısının kullanılması) yoluyla su veya yağın ısıtılması için kullanılan kazanlardır. Kullanım amacına göre kazan türleri şöyledir:

 • Buhar Kazanları: Kazanda üretilen ısı buhar üretmek için kullanılır. Kullanılan buhar ısı taşımak için veya türbinleri hareket ettirmek vb. amaçlarla kullanılabilir. Genellikle sanayide kullanılır. Buhar Kazanları suyu enerjiyle yüklerler. Kazanın içindeki suyun bir bölümü buhara dönüşür, bir bölümü ise yüksek basınç altında su fazındadır. Ancak, 100 C’nin üzerinde olan su, atmosfer basıncına çıkarsa hızla buharlaşarak genleşir ve büyük bir enerji açığa çıkar. Bu nedenle buhar kazanlarının emniyet sistemlerinin çalışır durumda olması çok önemlidir.
 • Sıcak Su Kazanları (Kalorifer Kazanları): Kazanda ortaya çıkan ısı enerjisiyle ısıtılan su binaların ısıtılması, sıcak su ihtiyacının karşılanması vb. amaçlarla kullanılabilir. 1-2 dairenin ısıtması için kullanılan küçük kapasiteli sıcak su kazanları olabileceği gibi, büyük sitelerin ısıtma ve sıcak su ihtiyaçlarının karşılanmasında da kullanılabilirler. Hem konutlarda, hem de işyerlerinde sıklıkla kullanılır.
 • Kızgın Su Kazanları: Suyun 110 OC’ye kadar ısıtılan suyun basınç altında tutularak buhar haline dönüşmesi engellenerek kullanılır. Çalışma ve güvenlik sistemleri sıcak su kazanlarına benzer, ancak basıncın devamlılığını sağlayacak ek güvenlik önlemleri bulunmaktadır.
 • Kızgın Yağ Kazanları: Enerji taşıyıcı akışkan olarak, bu amaçla üretilmiş, yağların kullanıldığı kazanlardır. Çok yüksek sıcaklık gerektiren işlemlerde suyun kullanılması çok yüksek basınç gerektirir ve bu da ortaya çıkabilecek tehlikeleri artırır. Bu nedenle 200-300 OC’lik sıcaklıklar gerektiğinde kızgın yağ kazanları kullanılır. Böylece daha düşük basınçlar altında yüksek sıcaklık gerektiren işlemler gerçekleştirilebilir.

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ne göre (RG Tarihi: 25.04.2013) Kazanlar’ın en geç 1 yıllık periyotlarla periyodik kontrolleri zorunludur. Periyodik kontrolleri gerçekleştirmeye Makine Mühendisleri, Makine Teknikerleri ve Makine Yüksek Teknikerleri yetkilidir.

Periyodik kontrollerde kazanın genel durumu, basınç otomatikleri, basınç göstergeleri, güvenlik sistemleri, emniyet ventilleri, patlama kapakları vb. kontrol edilir. Periyodik kontrol sırasında kazan gövdesinde, aynalarda, borularda ve kaynak yerlerinde sızıntı, deformasyon gibi kusurlar bulunup bulunmadığı kontrol edilir. Ayrıca kazanın güvenli çalışmasını etkileyen kazan dairesinin durumu, kazan yerleşimi, yakıt tankları ve yakıt bağlantıları gibi faktörler de incelenir. Bütün incelemelerin sonucuna göre kazanın güvenli çalışır durumda olup olmadığı ve varsa, giderilmesi gereken ne tür eksikler bulunduğu tespit edilerek raporlanır.

Kazana, genel olarak, işletme kapasitesinin 1,5 katı kadar basınç uygulanır. Ancak, kazan imalat standartlarında yer alan istisnalar göz önünde bulundurulmalıdır.

İş ekipmanının özelliği ve işletmeden kaynaklanan zorunlu şartlar gereğince hidrostatik test yapma imkânı olmayan durumlarda hidrostatik test yerine standartlara uygun tahribatsız muayene yöntemleri de uygulanabilir. Bu durumda, düzenlenecek periyodik kontrol raporlarında bu durum, gerekçesiyle birlikte belirtilmelidir. Tahribatsız Muayene yapılması durumunda bu muayeneleri ilgili standartlara göre eğitim almış mühendisler, teknikerler veya yüksek teknikerler yapabilir.

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Ek-III Md. 2’de yer alan Tablo.1’in buhar kazanları periyodik kontrollerini içeren bölümü

EKİPMAN ADI

KONTROL PERİYODU

(Azami Süre)

(İlgili standardın ön-gördüğü süreler saklı kalmak koşulu ile)

PERİYODİK KONTROL KRİTERLERİ

(İlgili standartlar aşağıda belirtilmiştir.)**

Buhar kazanları

Standartlarda süre belirtilmemişse

1 Yıl

TS 2025 ve TS EN 13445-5 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.
Kalorifer kazanları

Standartlarda süre belirtilmemişse

1 Yıl

TS EN 12952-6 standardında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.
(**) Periyodik kontrol kriteri için referans olarak tabloda belirtilen standartlar örnek olarak verilmiş olup burada belirtilmeyen ya da Yönetmeliğin yayımı tarihinden sonra yayımlanan konuyla ilgili standartların da dikkate alınması gerekir.

Yönetmelik’te de belirtildiği gibi burada belirtilen ekipmanlar kontrolü gereken ekipmanların tamamın içermemektedir ve standartlar örnek olarak verilmiştir. Kontrollerde kullanılan standartlar bunlarla sınırlı değildir. Kazanın imalatında kullanılan malzeme, kapasite ve kullanım amacına göre değişik standartlarda kazanlar üretilmektedir. Bu nedenle testler sırasında bu standartlar da göz önünde tutulabilmektedir.

 


 

HİDROFOR TANKI PERİYODİK KONTROLÜ

Hidrofor’lar suyun basıncını artırmak için kullanılan bir pompa ile basıncı dengelemek için kullanılan bir tanktan oluşurlar. Hidrofor tankları 0,5 bar’dan daha yüksek iç basınçta çalıştıklarından dolayı basınçlı kaplar olarak değerlendirilirler.

Hidrofor tankları membranlı veya membransız tip olabilir. Basınçlandırma için genel olarak azot veya hava kullanılır.

Hidrofor tankları da basınçlı kap olduklarından dolayı basınçtan kaynaklı patlama riski taşımaktadırlar. Bu nedenle tanklarda korozyon nedeniyle oluşabilecek incelmeler ile üretim hataları, çarpmalar gibi tank cidarlarının zayıflamasına neden olabilecek faktörlerin etkilerini belirlemek; gerektiğinde kullanım dışı bırakarak tehlikelerin önüne geçmek için periyodik olarak kontrolleri gerçekleştirilmelidir.

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği kapsamında Basınçlı Kap ve Tesisatlar başlığı altında değerlendirilen ekipmanlardandır. Hidrofor tankları TS EN 13445 serisi standartlara göre imal edilir ve bu standartlara göre test edilirler.

Hidroforların periyodik kontrolleri en geç yılda 1 kez Makine Mühendisi, Makine Teknikeri veya Makine Yüksek Teknikeri tarafından gerçekleştirilmelidir. Tahribatsız Muayene (NDT) yöntemlerinin tercih edilmesi durumunda uygun Tahribatsız Muayene belgesine sahip mühendis, tekniker veya yüksek teknikerler tarafından kontroller gerçekleştirilebilir.

Hidrofor periyodik kontrollerinde hidrostatik test (veya tahribatsız muayene) dışında hidrofor tankının pompaya ve tesisata bağlantıları, basınç otomatiklerinin çalışmaları, manometrenin durumu, emniyet ventili gibi kontroller de gerçekleştirilir ve güvenli çalışmaya engel oluşturacak uygunsuzluklar raporda belirtilir.

 


 

 

Genleşme Tankları, hidrofor tanklarına benzer yapıdadır. Genel olarak sıcak su kazanlarına bağlanırlar. Suyun ısınmayla genleşmesi nedeniyle ortaya çıkan fazla hacim genleşme tankında depolanır. Tankta tesisat basıncına uygun olarak bir ön basınç bulunur. Böylece sistem basıncı dengelenmiş olur. Genleşme nedeniyle tesisatta aşırı basınç ortaya çıkması önlenir.

Genleşme tankları ayrıca eşanjör sistemlerinde de benzer amaçla kullanılır. Chiller’li klima sistemlerinde ise “dengeleme tankı” işleviyle bulunurlar.

Genleşme tankları da 0,5 bar üzerinde iç basınca sahip olduklarında basınçlı kap olarak değerlendirilir ve periyodik kontrollerinin gerçekleştirilmesi zorunludur. Genleşme tanklarının periyodik kontrolleri en geç yılda 1 kez Makine Mühendisi, Makine Teknikeri veya Makine Yüksek Teknikeri tarafından gerçekleştirilmelidir. Tahribatsız Muayene (NDT) yöntemlerinin tercih edilmesi durumunda uygun Tahribatsız Muayene belgesine sahip mühendis, tekniker veya yüksek teknikerler tarafından kontroller gerçekleştirilebilir.


 

OTOKLAV PERİYODİK KONTROLÜ

Otoklavlar yüksek sıcaklık altında sterilizasyon veya lastik, kauçuk, cam gibi malzemelerin işlenmesinde kullanılan ekipmanlardır. Basınç içerdiklerinden dolayı basınçlı kap olarak sınıflandırılır ve uygun önlemlerin alınması gereklidir. 10-15 lt. gibi küçük kapasitelerde kullanılabildikleri gibi çok büyük hacimli de olabilirler. Teknolojik olarak da oldukça basit şekilde kapaklı bir kaptan ibaret olabildikleri gibi bilgisayar kontrollü değişik fonksiyonları içeren şekilde de olabilirler. Bazı otoklav tipleri buharı kendi yapılarında bulunan rezistanslarla üretirler. Diğer bazı otoklav tiplerinde ise buhar bir başka kaynaktan borular vasıtasıyla otoklava iletilir.

Otoklavlar buhar, basınç ve elektrikten kaynaklı riskler içerirler. Otoklavlarda manometre, termometre, kronometre gibi ölçü ekipmanları; presostat, termostat gibi kontrol cihazları ile emniyet ventilleri gibi güvenlik ekipmanları bulunur.

Otoklav periyodik kontrolleri İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nin Ek-III bölümünde yer alan “Basınçlı Kap ve Tesisatlar” grubu içerisinde değerlendirilerek gerçekleştirilir. En geç yılda 1 kez periyodik kontrollerinin yapılması gerekmektedir. Otoklav periyodik kontrollerini gerçekleştirmeye makine mühendisleri ile makine tekniker veya yüksek teknikerleri yetkilidir.

Otoklav periyodik kontrollerinde ekipman yerleşimi, elektrik tesisat bağlantılarının uygunluğu, ekipmanın durumu (korozyon, deformasyon, kaynak dikişleri vb.), kapak durumu, ölçü ve kontrol cihazlarının çalışması gibi kontroller gerçekleştirilir. Test amacıyla ekipmanın maruz kaldığı maksimum basıncın 1,5 katı basınç uygulanarak hidrostatik test gerçekleştirilir. Emniyet ventilinin ise ekipmanın normal çalışma basıncını %10’dan fazla aşmadan tahliyeyi gerçekleştirdiği test edilir.

 


 

 

BUHARLI PİŞİRME KAZANI PERİYODİK KONTROLÜ

Çok sayıda kişiye yemek hizmeti verilen kışla, restoran, yemek firması gibi yerlerde buharlı pişirme kazanları kullanılmaktadır. Bu kazanlar evlerde de kullanılan düdüklü tencerelerin daha büyük ve bazı fonksiyonlar eklenmiş biçimleri olarak da değerlendirilebilir.

Buharlı pişirme kazanlarında manometre, termometre gibi ölçü ekipmanları ile presostat, termostat gibi kontrol ekipmanları, emniyet ventili gibi güvenlik ekipmanları bulunmalıdır. Ayrıca kapakların basınç altında açılmasını ve çalışanlara zarar vermesini önleyecek şekilde yapılmış olması gereklidir.

Buhar ve basınç altında çalıştıklarından dolayı basınçlı kaplar sınıfında değerlendirilerek, İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ne göre periyodik kontrolleri gerçekleştirilmektedir.

Buharlı Pişirme Kazanları’nın periyodik kontrolleri en geç yılda bir kez gerçekleştirilmektedir. Periyodik kontrolleri makine mühendisleri ile makine tekniker veya yüksek teknikerleri gerçekleştirebilmektedir.

Buharlı pişirme kazanlarının periyodik kontrollerinde ekipman yerleşimi, ısı ve buhar kaynağının durumu ve tesisat bağlantılarının uygunluğu, ekipmanın durumu (korozyon, deformasyon, kaynak dikişleri vb.), kapak durumu, ölçü, kontrol ve alarm cihazlarının çalışması gibi kontroller gerçekleştirilir. Test amacıyla ekipmanın maruz kaldığı maksimum basıncın 1,5 katı basınç uygulanarak hidrostatik test gerçekleştirilir. Emniyet ventilinin ise ekipmanın normal çalışma basıncını %10’dan fazla aşmadan tahliyeyi gerçekleştirdiği test edilir.

 


 

KAZAN DAİRESİ UYGUNLUK KONTROLÜ

Kazan daireleri yangın, patlama, zararlı gazların ortaya çıkma riskinin yüksek olduğu alanlardır. Bu nedenle yürürlükteki yönetmeliklere ve ilgili standartlara uygun olarak kurulması ve çalışma ömrü süresince de uygunluğunu koruması gerekmektedir. Kazan dairesinin yürürlükteki düzenlemelere uygunluğunun kontrolü de gaz dağıtım şirketleri, belediyeler veya diğer yetkili kuruluşlar tarafından talep edilmektedir.

Kazan dairesi uygunluk kontrolleri Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik, kazan dairesi standartları ve gaz dağıtım kuruluşları şartnamelerine göre gerçekleştirilmektedir. Kazanların tipi, basınç ve su hacmi göz önünde tutularak yerleşiminin uygunluğu, havalandırmalar, yangın önlemleri, elektrik tesisatı ve aydınlatmanın uygunluğu, gaz kaçağı algılayıcıların uygunluğu bu kapsamda değerlendirilerek raporlanmaktadır.