• info@novatest.com.tr

Ahmet Taner Kışlalı Mah. 2720. Sok. Ulusoy Villaları No:7

Çayyolu/Ankara

+90 (312) 395 66 82
+90 (312) 395 NOVA

BİYOGÜVENLİK KABİNİ PERFORMANS TESTLERİ

Biogüvenlik güvenlik kabinlerinin kullanım amacı, tehlikeli veya potansiyel olarak tehlikeli mikroorganizmalar ile çalışılırken kullanıcıya olan tehlikesini azaltmaktır. Bu kabinlerin, kullanıcıyı bütün tehlikelerden muhakkak koruması gerekmez. Bazı güvenlik kabin tiplerinde amaç kullanılan malzemeleri çevresel kirlenmelerden koruma olabilmektedir. Mikroorganizmalarla çalışılan güvenlik kabinleri için en düşük performans kriterlerinin sağlanması, çevre ile işçinin korunması, ürünün korunması ve çapraz kirlenmenin (kontaminasyonun) önlenmesi için ölçüm ve doğrulama testlerinin yapılması gerekmektedir. 

Biyogüvenlik Kabinleri için sıralanan Çalışma ve Performans Doğrulama Testleri TS EN 12469:2004, WHO GLP:2004, ANSI/NSF 49:2014, ISO 14644-7:2004 ölçünlerine ve talimatlarına uygun olarak yapılmaktadır

 

SINIF I KABİNLER:  İşçiyi koruyacak şekilde ve egzoz havasının filtrasyonu ile çalışılan, ön açıklıktan içeri doğru hava akışının

yardımıyla kabin içinde oluşan, havadan gelen tanecik kontaminasyonunun çıkışının kontrol edileceği şekilde

kurulan ve kullanıcının kabin iç tarafında elle işlemler yapabildiği bir ön açıklığa sahip güvenlik kabini.

 

SINIF II KABİNLER: İşçiyi koruyacak şekilde ve egzoz havasının filtrasyonu ile çalışılan, ön açıklıktan içeri doğru hava akışının

yardımıyla kabin içinde oluşan, havadan gelen tanecik kontaminasyonunun çıkışının kontrol edileceği şekilde

kurulan, ürün ve çapraz kontaminasyon riskinin düşük olduğu ve kullanıcının kabin iç tarafında elle işlemler

yapabildiği bir ön açıklığa sahip güvenlik kabini

SINIF III KABİNLER: Çalışma alanının tamamıyla kapalı ve kullanıcının iş ortamından fizikî bir bariyerle (örneğin; mekanik olarak

kabine bağlı eldivenler) ayrıldığı güvenlik kabini. Filtre edilen hava, sürekli olarak kabine verilir ve egzoz

havası mikroorganizmaların açığa çıkmasını önlemek için işlemden geçirilir.

 

BİO-GÜVENLİK KABİNLERİ PERFORMANS MUAYENESİNDE HİZMET VERDİĞİMİZ ÖLÇÜMLER:-

- Alarm Fonksiyonları Kontrolü: bio- güvenlik kabininde bulunan cam açıklığı,uv lamba ,aydınlatma,egzoz fanı vb fonksiyonel işlemlerin kontrolünün yapılması işlemidir.

- Aşağı Hava Akış Hızı (Down-flow) : bgk nın ürünü koruyabilmesi için standartta yer alan gerekli hava akış değerlerinin tespiti ile birlikte uniform değerinin hesaplanması işlemidir.

- İçeri Hava Akış Hızı (In-flow) : bgk da çalışan personelin korunabilmesi için ön açıklıktan içeri doğru hava akışının ölçülmesi işlemidir

- Filtre Donanımı Sızdırmazlık Testi: bgk içerisine istenmeyen partiküllerin girip ürünü kontemine etmemesi ve çalışılan toksik maddelerin egzoz filtresi aracığığı ile personellere etki etmeden güvenli bir şekilde dışarı atılması için hepa –ulpa filtrelerin kaçak oranını tespit etme işlemidir.

- Hava Akış Yönü Görselleştirme Testi:

- Aydınlatma Ölçümü: Aydınlatma, kabin içerisinde güvenli çalışmaya uygun olmalıdır. Çalışma yüzeyinde ölçülen aydınlanma en

az 750 lux olmalıdır. Güvenli kabinlerde ultraviyole (UV) ışımasının kullanılması önerilmez. Bununla birlikte,

gerektiğinde, aydınlatma, kabin performansını ve hava akışını etkilemeyecek şekilde kurulmalıdır. Kabinin yapılmasında, UV ışığından etkilenmeyen malzemeler kullanılmalıdır. Elektrikli kilitleme sistemi, kabindeki çalışma esnasında, çalışanın UV’ye doğrudan maruz kalmasını engelleyecek şekilde sağlanmalıdır.

- Gürültü Ölçümü Kabindeki ses seviyeleri çalışanın dikkatini bozmayacak şekilde olmalıdır. Kurulumun herhangi bir kısmından kabin tarafından oluşturulan A-ağırlıklı ses basınç seviyesi 65 dB’i geçmemelidir.

- Partikül Sayımı