• info@novatest.com.tr

Ahmet Taner Kışlalı Mah. 2720. Sok. Ulusoy Villaları No:7

Çayyolu/Ankara

+90 (312) 395 66 82
+90 (312) 395 NOVA

HASTANE STERİL ALANLARI AMELİYATHANE, YOĞUN BAKIM HVAC PERFORMANS TESTLERİ

Hastane alanlarında;

  • ameliyathaneler ve yoğun bakımlar
  • steril ve yarı steril alanlar.
  • tpn üniteleri
  • kemoterapi üniteleri
  • sterilizasyon üniteleri vb alanlarda

hastanın yaşam güvenliği ve operasyon sonrası olumsuz bir süreç yaşanmaması için yapılan performans testleri hayati önem taşır. 

HİZMET KAPSAMINDA YAPILAN TESTLER

Hava Debisi, Hava Hızı ve Hava Değişim Sayılarının Hesaplanması: Bu testlerin amacı hastane steril alanlarında  hava akış hızlarını, sağlanan hava debilerini tespit etmektir. Bu test ile tek yönlü hava akışı olmayan hastane steril alanlarında sağlanan havanın debisi ve tek yönlü hava akışı olan hastane steril alanlarında ise hava hızının dağılımı hesaplanır. Genellikle hava hızı veya havanın debisi ölçülerek bu ölçümlerin sonuçları ortalama hız, ortalama hava debisi veya toplam hava değişimi biçiminde kayıt altına alınır. Toplam hava debisi tek yönlü hava akışı olmayan hastane steril alanlarında hava değişim sayısını (saatteki hava değişimini) hesaplamak için kullanılır. Hava hızı tek yönlü hava akışına sahip olan Temiz oda'larda ölçülerek hesaplanmaktadır. Hava Debisi, Hava Hızı ve Aynılığının Ölçülmesi testi ISO 14644-3:2005, DIN 1946-4 uygun olarak yapılmaktadır.

HEPA Filtre Sızdırmazlık Testi (DOP Testi): HEPA filtre sızdırmazlık testi kurulan sistemin temizlik başarısını etkileyen by-pass kaçaklarını, filtrelerin arıza durumunu (filtre yüzeyinde ve çerçeve bağlantılarında oluşabilecek küçük delikler ve diğer hasarları), filtre kaçaklarını (filtre çerçevesinden ve sızdırmazlık elemanlarından oluşan by-pass kaçakları ile filtre yüzeyinden oluşan diğer kaçakları) tespit eder. Bu testler monte edilen filtrenin verimliliğini denetlemezler. Filtrelerin hava geliş yönüne havada yüzen parçacıklar (aerosol) verilmesinin ardından filtrenin hava çıkışından, filtrenin bağlantı çerçevesinden veya filtreden sonra kanal devam ediyor ise bu kanalın içerisinden örneklemeler alınarak yapılan testlerdir. HEPA filtre sızdırmazlık testi Temiz oda'larda ve temiz alanlarda tüm cihazların bağlantılarının tamamlanmasının ardından (as-built) ve tüm ekipmanların ve eşyaların tamamlanmasının ardından insansız işletme sırasında (at-rest), hali hazırda çalışan ve test zamanı gelmiş olan mevcut sistemlerde veya son kademe filtreler değiştirildiği zaman uygulanacaktır. Hepa Filtre Donanımı (DOP) Sızdırmazlık Testi ISO 14644-3:2005, DIN 1946-4 uygun olarak yapılmaktadır.

Basınç Farkının Ölçülmesi: Bu testin amacı kurulan tüm sistemin hastane steril alanlarında çevresini saran diğer alanlar arasındaki basınç farkını sürdürebilme başarısını belirlemektir. Hava Basıncı Farkının Ölçülmesi Testi ancak Temiz alanlar'da kurulan sistemin Hava Akış Hızı, Hava Akış Debisi, Hava Akış Aynılığı (Düzgünlüğü) ve diğer uygulanabilir testleri sağlamasının ardından uygulanabilir. Bu test tüm cihazların bağlantılarının tamamlanmasının ardından (as-built), tüm ekipmanların ve eşyaların tamamlanmasının ardından insansız işletme sırasında (at-rest) ve insanlı işletme sırasında (in operational) aşamalarında uygulanabilir.

Basınc Farkının Ölçülmesi Testi ISO 14644-3:2005, DIN 1946-4 uygun olarak yapılmaktadır.

Sıcaklık ve Nem Ölçümü:

Sıcaklık Ölçümü :
Sıcaklık Ölçümü'nün amacı Temiz  oda'lar ve temiz alanlar için kurulan iklimlendirme sistemlerinin belirli bir alan için gerekli süre boyunca hava sıcaklığı seviyesini sürdürebilme başarısını belgelendirmek ve doğrulamaktır. Sıcaklık Ölçümü Testi ISO 7726 ,ISO 14644-3:2005, DIN 1946-4 uygun olarak yapılmaktadır.
Nem Ölçümü :
Nem Oranı Ölçümü'nün amacı Temiz oda'lar ve temiz alanlar için kurulan iklimlendirme sistemlerinin belirli bir alan için gerekli süre boyunca havanın nem seviyesini (bağıl nem veya çiğ noktası diye anılır) sürdürebilme başarısını belgelendirmek ve doğrulamaktır. Nem Oranı Ölçümü Testi ISO 7726 ISO 14644-3:2005, DIN 1946-4 uygun olarak yapılmaktadır.


Partikül Ölçümü / Sayımı: Partikül Ölçümü Temiz oda'lar ve temiz alanlarda hava temizlik sınıfını belirlemek için uygulanır. Partikül Ölçümü test yöntemi Temiz oda'lar ve temiz alanlarda 0,1 μm ile 5 μm boyut aralığında sahip olan partikül ölçümü (parçacık derişiminin ölçülmesi) ve elde edilen partikül sayısına göre bu alanların sınıflandırılmasını sağlar. Partikül Sayımı Testi ve Temiz Odanın Sınıflandırılması tüm cihazların bağlantılarının tamamlanmasının ardından (as-built), tüm ekipmanların ve eşyaların tamamlanmasının ardından insansız işletme sırasında (at-rest) ve insanlı işletme sırasında (in operational) aşamalarında uygulanabilir. Yapılacak partikül sayımı testleri ilgili Temizoda ve temiz alanların ISO14644-1:2015'e göre temizlik sınıflandırmasını belgelemek ve doğrulamak için ISO 14644-2:2015'de belirtilen gerekli sürelere (periyotlara) uygun olarak yapılır.

Partikül Ölçümü için gerekli olan örnekleme noktalarının sayısının belirlenmesi, örnekleme noktalarının yerleşiminin belirlenmesi, temiz oda sınıfının belirlenmesi ve gerekli olan ölçümlerin miktarı ISO 14644-1:2015 standardında yer alan tabloya göre yapılır.

Dekontaminasyon (Geri Kazanım) Testi: Dekontaminasyon Geri Kazanım Testi'nin amacı Temiz oda'lar ve temiz alanlar için kurulan düzeneklerin havada yüzen parçacıkları (partikülleri) eleme başarısını belgelendirmek ve kayıt altına almaktadır. Parçacık (partikül) üretiminden sonra temizliği geri kazanma (recovery) başarısı Temizoda'ların en önemli yeteneklerinden bir tanesidir. Dekontaminasyon Geri Kazanım Testi sadece tek yönlü hava akışı olmayan Temizoda'lar için önemlidir, çünkü geri kazanım başarısı Temiz  oda'larda re-sirküle hava oranının, giriş-çıkış hava akış şeklinin, ısıl şartların ve hava dağılım özelliklerinin bir fonksiyonudur, oysa tek yönlü hava akışı olan Temizoda'larda kirlilik kontrollü hava akışı ile uzaklaştırılabilmektedir, dolayısı ile geri kazanım süresi tek yönlü hava akışı olan bu alanlarda konum ve mesafenin bir fonksiyonudur. 

Dekontaminasyon geri kazanım testi tüm cihazların bağlantılarının tamamlanmasının ardından (as-built), tüm ekipmanların ve eşyaların tamamlanmasının ardından insansız işletme sırasında (at-rest) aşamalarında yapılmalıdır. Bu test ISO 8 ve 9 sınıfları için önerilmemektedir. Dekontaminasyon Geri Kazanım testi ISO 14644-3:2005'e uygun olarak yapılmaktadır. Dekontaminasyon Geri Kazanım Testi ISO 14644-3:2005, DIN 1946-4 uygun olarak yapılmaktadır.