• info@novatest.com.tr

Ahmet Taner Kışlalı Mah. 2720. Sok. Ulusoy Villaları No:7

Çayyolu/Ankara

+90 (312) 395 66 82
+90 (312) 395 NOVA

HAVALANDIRMA BALANSI

TEST, AYAR VE DENGELEME (TAD)

 

 

  • Endüstriyel Sanayi Sistemleri, 
  • Oteller, 
  • Hastaneler, 
  • İlaç Fabrikaları, 
  • Üretim Tesisleri, 
  • AVM & Alışveriş Merkezleri
  • İş Merkezleri
  • Rezidanslar Ve Binalar vb.  Yapılarda yapılmak Üzere ;

HVAC sistemlerinin proje değerlerini sağlaması, taahhüt edilen sonuçların doğrulanması ve istenilen performans koşullarının minimum enerji seviyesinde sağlanması için havalandırma ve su sistemlerinde test, ayar ve dengeleme yapılır.

(TAD) Test, Ayar ve Dengeleme, (IQ) Kurulum Doğrulaması'nın önemli adımlarından biridir. Tüm (HVAC) Isıtma, Havalandırma ve İklimlendirme düzeneklerinde Test, Ayarlama ve Dengeleme (TAD) çalışmaları kurulumun tamamlanması ve kurulan düzeneğin tasarımcının öngördüğü başarıyı yakalayabilmesi için önemli bir gereksinimdir. Kullanıcının konforunu sağlayabilmek ve bunu minimum enerji maliyeti ile başarabilmek için kurulan sistem Test, Ayar ve Dengeleme çalışmalarından geçmiş olmalıdır. 

Genel Tanımlar 

Test: Sıcaklık, basınç, buhar akışı, hava akışı, sıvı akışı, sıvı miktarları, devir sayıları, elektriksel özellikler, hız, ses ve titreşim seviyesi, ısı transferi yapan hava-sıvı miktarları gibi değişkenlerin ve diğer verilerin önceden belirlenmiş ve kalibrasyonu yapılmış olan ölçüm cihazları ile ölçülerek başarımın, çalışmanın veya işlevin tespit edilmesidir. 

Ayar: En uygun sistem işletme şartlarına ulaşabilmek için tasarım, kurulum sınırları içerisinde damper ve vana gibi dengeleme cihazlarının kısmen kısılarak sistem akışının değiştirilmesi ve fan hızlarının değiştirilmesidir. 

Dengeleme: Kabul edilebilir yöntemleri kullanarak tasarım, kurulum ve ölçüm sınırları içerisinde belirlenen hava-sıvı akışına ulaşabilmek için sistemin ana hatlarından, branşmanlarından ve terminal cihazlarından geçen, hava-sıvı akışlarının yönteme bağlı olarak oranlamasıdır. 

Test, Ayar ve Dengeleme: Belirlenen hava-sıvı akış değerlerine ulaşabilmek ve bu değerleri belgelendirmek için ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme sistemlerinde ve diğer çevresel sistemlerde uygulanan düzenli bir süreç veya hizmettir.

Kullanılan Referanslar:

Ulusal Çevre Dengeleme Bürosu (National Environmental Balancing Bureau )(NEBB)